Open navigatie

Extra regels voor besturen door twee wetswijzigingen

In het voorjaar van 2020 veranderen er voor bestuurders een aantal zaken als gevolg van wijzigingen in de wetgeving.

UBO register
Allereerst komt er als gevolg van de wijziging in de Wet witwassen en financiering terrorisme een register met personen die het voor het zeggen hebben binnen een organisatie. Het gaat hier om de zogenoemde uiteindelijk belanghebbende. De Kamer van Koophandel beheert dit UBO register.

Ook kleine verenigingen en stichtingen moeten een uiteindelijk belanghebbende registeren. Wanneer het niet lukt op grond van stemrecht, eigendom of aandelen een UBO aan te wijzen, kan iemand van het hoger leidinggevend personeel geregistreerd worden. In geval van verenigingen waar een ALV bepalend is voor de beslissingen is statutair het bestuur de UBO en zijn de bestuurders degene met de uiteindelijke zeggenschap. Dit heeft tot gevolg dat bestuursleden zich moeten registeren bij de Kamer van Koophandel. Dat is niet nieuw want dat moet nu ook al. Om het allemaal zo administratief arm te laten verlopen zal de UBO-informatie onderdeel worden van het handelsregister.

De gevolgen van dit UBO-register voor besturen zijn:

  • uitzoeken wie binnen de organisaties de UBO is;
  • extra gegevens bij het KvK aanleveren en zorgen dat na wisseling van de UBO’s  die  onmiddellijk worden gewijzigd;
  • UBO-verklaringen afgeven aan financiële instellingen en zorgen dat die actueel blijven, ook na wisselingen.

Meer informatie over het UBO register vind je hier.

Wet bestuur en toezicht
Extra regels voor bestuurders komen er ook door de Wet bestuur en toezicht. Deze wet ligt nu ter goedkeuring van de Eerste Kamer. Deze wet geeft kaders voor bestuurders en verruimt de mogelijkheden voor aansprakelijkheid van bestuurders. Om bestuurders van non-profit organisaties, zoals vrijwilligersverenigingen en stichtingen, niet te veel af te schrikken is een extra drempel voor hun aansprakelijkheid bij een faillissement in de wetgeving gekomen. Verder heeft de wetgeving gevolgen voor de statuten van iedere organisatie. De statuten hoeven niet direct gewijzigd te worden. Bij een eerstvolgende statutenwijziging kunnen voorschriften uit deze wet meegenomen worden. In de tussentijd is deze wet boven de eigen statuten gesteld. Wat inhoudt dat besturen zich wel aan deze wet moeten houden. Wat dat inhoudt is hier te lezen.

bron: NOV