Open navigatie

Hoe kunnen professionals en beleidsmakers polarisatie in de wijk tegengaan? KIS ontwikkelde een e-learning waarin niet alleen professionals en beleidsmakers, maar ook de ‘gewone’ burger leert polarisatie te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.

Onderzoeker Ron van Wonderen ontwikkelde de e-learning, ondersteund door adviseur Naima Azough. Van Wonderen: ‘Wees je op dagelijkse basis bewust van je eigen handelen, dat geldt voor iedereen in de wijk.’

Meer informatie en de E-learning module is te vinden op de website van  Kennisplatform Integratie & Samenleving

bron: website Kennisplatform Integratie & Samenleving