Open navigatie

“Nooit te oud om te beginnen”

Dit is de titel van het e-book van het programma Samen Ouder Worden dat donderdag 13 april gelanceerd is tijdens het eindfestijn van dit programma waar ook minister Helder bij aanwezig was.

Een van de belangrijke inzichten uit het programma is dat we in onze samenleving meer en vaker de stem van ouderen mogen laten doorklinken en meer oog mogen hebben voor hun kracht en talenten. Het e-book staat vol inzichten en tools uit 4 jaar waarin er samen met ouderen op zoek werd gegaan naar de waarde van zingeving en meedoen. Dit e-book kan jou inspireren om ook anders naar de kracht van ouderen te kijken.

Zingeving en meer
De belangrijkste thema’s en inzichten zijn in vier hoofdthema’s uitgewerkt. De waarde van zingeving, de rol die vrijwillige inzet hierbij kan spelen, aandacht voor verschillen (in leeftijd en diversiteit) en hoe vitale samenwerkingen tussen formele en informele organisaties daarin een cruciale verbindende rol kunnen spelen.

Anders kijken naar ouderen
Vanaf najaar 2018 waren medewerkers van elf (vrijwilligers)organisaties, in de rol van programmamedewerker Samen Ouder Worden, op 35 plekken in Nederland actief om de waarde van ouderen in onze samenleving zichtbaar te maken en waar nodig te versterken. Ze onderzochten wat samen ouder worden echt betekent. Eerst inventariseerden ze de lokale situatie wat betreft ouderen en vrijwillige inzet en vroegen ouderen naar hun ervaringen en wensen. Het programma Samen Ouder Worden leerde ons anders kijken naar ouderen. Naar hun talenten en mogelijkheden, naar hun behoeften en wensen.

Inspiratie om zelf ook toe te passen
Deze inzichten zijn verwerkt in een e-book vol inspiratie om zelf ook toe te passen. Je vindt er informatie over het ontwikkelproces van Samen Ouder Worden én een selectie uit de rijke oogst van de lokale trajecten en de vruchten die de landelijke partners ervan hebben geplukt. Er worden verhalen verteld  over wat er lokaal concreet gebeurd is, met ouderen en met samenwerkingspartners, en bieden je daarnaast methodieken, tools en kennis.

Download het e-book hier

bron: Platform vrijwillige inzet