Open navigatie

Vrijwilliger Chris strijdt vol overgave tegen armoede in Maastricht

Chris den Hamer is een echte doener en betrokken bij tal van maatschappelijke projecten in Maastricht. Zo is hij voorzitter van de Stichting 360Zuid en lid van de Maastrichtse Alliantie tegen de Armoede en AANzet, een project dat wil bijdragen dat minder Maastrichtenaren op of onder de armoedegrens leven. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties, zoals het Steunfonds Vluchtelingen Maastricht en Heuvelland (secretaris) en de Stichting Buurtnetwerk Mariaberg (in oprichting).
Door Romain Groenen

‘Ja, al dat vrijwilligerswerk kost heel veel tijd’, vertelt Chris desgevraagd. ‘Mijn voornaamste drijfveer is dingen oppakken die een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde hebben in plaats van een economische meerwaarde. Rond het thema Armoede ben ik vooral  bezig met het conceptueel en praktisch voorbereiden en organiseren van een jaarlijkse werkconferentie van ervaringsdeskundigen en professionals. Ervaringsdeskundigen zijn dus mensen die op of onder de armoedegrens leven. Met de werkconferenties willen we 2 dingen bereiken; (a) de ervaringsdeskundigen een daadwerkelijke stem geven en (b) duidelijke en haalbare voorstellen doen. Dit alles moet ertoe bijdragen dat de gemeente Maastricht een armoedebeleid ontwikkelt, dat ook echt leidt tot een sterke vermindering van mensen die in Maastricht in armoede leven..’

Werkconferenties
De bijeenkomsten werden door de bezoekers in meerderheid als zinvol en positief ervaren. ‘Tijdens de eerste werkconferentie in 2018 gaven we antwoord op wat we met z’n allen concreet onder armoede verstaan en belangrijker nog: wat zijn realiseerbare oplossingen voor dit probleem’, licht Chris toe. ‘Ook hebben we de mogelijkheden om de armoede in Maastricht af te laten nemen geanalyseerd. Dit vertaalden we in een “boodschappenlijst” die we formeel aan de Gemeenteraadsleden en aan de coalitiepartners hebben aangeboden. Een belangrijk punt van deze lijst was dat mensen maatwerk verdienen: dus één loket, één contactpersoon en één plan. Dit vereist betere samenwerking tussen partijen, scholing van consultenten plus het bekend maken van regelingen. Het thema Maatwerk hebben we in januari in een tweede werkconferentie meer in detail uitgewerkt. De resultaten en bevindingen verwachten we op korte termijn.’

Armoedepercentage omlaag
Ook heeft AANzet een budget van de gemeente gekregen om periodieke “picknicks” in verschillende buurten van Maastricht te organiseren. Chris: ‘Daar kunnen ervaringsdeskundigen en professionals in een open en informele setting ervaringen en ideeën uitwisselen. Deze picknicks zijn bedoeld ter aanvulling op de werkconferenties. Al deze activiteiten en inspanningen moeten in 2022 ervoor gaan zorgen dat het armoedepercentage van Maastricht lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Helaas ligt dat nu nog ruim boven het landelijk gemiddelde. Zeer zorgwekkend en dat moet zo snel mogelijk veranderen.’

Meerwaarde
Op de vraag wat de meerwaarde is van het vrijwilligerswerk hij doet antwoordt Chris: ‘Om te beginnen geven we als AANzet mensen die nu nog in armoede leven een stem en het gevoel dat ze serieus genomen worden. Maar het belangrijkste is dat project leidt tot verbeteringen in hun leef- en werkomstandigheden.’

Wil jij ook actief meedoen als vrijwilliger?
Dat kan. Maak op MaastrichtDoet.nl  een account en persoonlijk profiel aan. Hiermee kun je jezelf als vrijwilliger zichtbaar maken en kunnen organisaties die vrijwilligers zoeken je makkelijk vinden.
Of neem een kijkje op de vacaturepagina om vrijwilligersvacatures te zoeken.