Open navigatie

Basissubsidie 2020 voor vrijwilligersorganisaties

Als vrijwilligersorganisatie kunt u tot 1 oktober 2019 een basissubsidie aanvragen voor organisatiekosten en basisactiviteiten. Deze basisactiviteiten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de volgende beleidsdoelstellingen van het Sociaal Domein:
• Bewoners actiever maken in hun leefomgeving.
• Bewoners helpen om zelfstandig mee te doen.
• Het contact verbeteren tussen bewoners

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Elke vrijwilligersorganisatie heeft een
contactpersoon waarmee u hierover van gedachten kunt wisselen. De medewerkers van Trajekt kunnen u
ook helpen met de aanvraag.

Let op: het gemeentelijk subsidiebeleid wordt momenteel geëvalueerd: dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor de (manier van) subsidieverlening voor 2021. Wij adviseren u om de ontwikkelingen via onze website te volgen. Ook informeren wij u ruim voor de nieuwe aanvraagtermijn over een eventuele nieuwe werkwijze.

De aanvragen voor de ‘Subsidie voor buurtnetwerken’ lopen via een apart proces. Voor de subsidie van 2020 zijn we de subsidiecriteria opnieuw aan het bekijken. Vanzelfsprekend worden de buurtnetwerken hier nauw bij betrokken en over geïnformeerd. We verwachten dat het aanvraagformulier eind oktober/begin november op www.maastrichtdoet.nl. staat. Met vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente of de procescoördinator zelfsturing van uw buurt.