Open navigatie

“Ik ben dankbaar, maar ik vind het ook triest”

Famke Mackaaij zwierf als jongere jarenlang door het land. Uiteindelijk vond ze in Maastricht vaste grond onder de voeten. Nu is ze bijna 60 uur per week bezig met de stichting Feel Good Connected. Een stichting die jongeren ondersteunt die het moeilijk hebben. Een stichting die zij zelf opzette. Voor haar inzet won zij dit jaar de Vrijwilligersprijs 2018. 

Famke: “Na mijn ervaringen als dak- en thuisloze vond ik het nodig om andere jongeren te helpen. Er zit een gat in de hulpverlening en opvang. Ik wist welke weg bewandeld moest worden. Dat trok ook andere jongeren aan die op zoek waren naar toekomstperspectief. Daarmee ben ik aan de slag gegaan. Ik wilde jongeren helpen om uit die benarde situatie te blijven waar ik in gezeten heb.”

Een instelling met een andere instelling
De stichting Feel Good Connected bestaat uit vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. “We vallen als stichting onder ambulante jeugdhulp. Voor ons is ieder mens uniek in zijn denk- en leefwijze. Op grond daarvan bieden we persoonlijke hulp aan. Dat maakt ons een instelling met een andere instelling. Als zaken bureaucratisch gaan en geen directe oplossing bieden, proberen we de onvrede of angst bij de jongeren weg te nemen. Dit doen we door een luisterend oor te bieden en te kijken of we zaken kunnen versnellen of oplossen. We zijn 24/7 bereikbaar voor jongeren met problemen via 0800-HOME of 085 060 46 63.”

Huiskamer
“We werken nu hard samen met de jongeren aan een motivational living room. Dat is een huiskamer waar jongeren altijd terechtkunnen voor informatie, een luisterend oor en hulp. Of gewoon een kopje thee of een potje tafelvoetbal. Mensen kunnen er hun verhaal kwijt, chillen, huiswerk maken, meehelpen of meedoen met workshops en allerlei cursussen. De cursus streetproof zorgt dat jongeren niet (terug) op straat belanden. We brengen alle facetten samen in die ene ruimte. We proberen het vanuit de jeugd zelf te laten ontstaan. Dat is onze grootste kracht.”

Voldoening
“Wat mij de allergrootste voldoening zou geven was als er geen jongeren meer zijn die hulp nodig hebben. Als jongeren niet op straat terechtkomen of als ze sneller hulp krijgen zodat ze sneller grip krijgen op hun leefsituatie. Dat een jongere met een klein beetje meer informatie en soms wat extra hulp of doorverwijzen toch op het juiste pad terechtkomt. Dat is waar ik het voor doe.”

Wat betekent het winnen van de Vrijwilligersprijs? 
“Ik ben heel dankbaar voor de prijs. Maar ik heb tegelijkertijd ook een beetje een dubbel gevoel. Ik had liever gezien dat de problematiek rond de jongere dak- en thuislozen was verminderd of opgelost na 7 jaar de noodklok luiden. Plus ik vind dat iedere vrijwilliger die een aandeel hierin had deze prijs verdient. Dat staat buiten kijf. Iedereen zet zich met hart en liefde in voor hun vrijwilligerswerk.”