Open navigatie

“We zijn er voor de buurtbewoners”

Je onveilig voelen in Heugem is bijna onmogelijk. Toch vond op 7 februari 2018 een opvallende overval plaats. Burgemeester Penn-te Strake overviel Maarten Wiersema tijdens een vergadering van het Bewonerskrachtenteam Heugem om hem te feliciteren met de Vrijwilligersprijs Veiligheid 2018. Maarten is voorzitter van het team Heugem. Met leefbaarheidprojecten probeert hij de bewoners in de wijk te verbinden en te laten meedoen.

“Natuurlijk staat veiligheid bij ons hoog in het vandaal. Door aandacht te besteden aan de leefbaarheid, verbetert automatisch de veiligheid in de wijk”, vertelt Maarten.

Buurtrondes
2 maal per week doet het team een buurtronde. “Dat doen we in tenue. Zo zijn we herkenbaar voor de mensen. Maar we zijn geen politieagenten die mensen op de vingers tikken als ze iets verkeerds doen,” benadrukt hij. “We zijn er voor de buurtbewoners. Om te luisteren, aan te spreken, door te verwijzen en te adviseren. We hebben ook verschillende cursussen en trainingen gevolgd. Zo zijn we ambassadeurs brandveilig wonen. We kunnen adviseren hoe mensen een inbraak kunnen vermijden. We signaleren zaken en kunnen deze direct melden bij de betreffende instanties. Daarom vergaderen we ook regelmatig met partners.”

Informatieavonden
“Het doel van ons team is mensen in de wijk te verbinden. Daar proberen we een steentje aan bij te dragen door acties samen met de bewoners te organiseren. Denk aan een informatieavond voor bewoners in de wijk over medebewoners met een vluchtelingenstatus. We willen vooroordelen weghalen en vluchtelingen aan het woord laten die in onze buurt wonen.”

Groenteam
We zijn bezig met een buurtactie om buurtbewoners te helpen hun groen te onderhouden. De maatschappij verwacht van ouderen dat ze langer thuis wonen; zelfredzaamheid. Maar zo zelfredzaam ben je als oudere niet als je fysieke klachten hebt en geen familie of vrienden hebt die je kunnen helpen. Deze ouderen kunnen dan de woonafspraken niet nakomen als het gaat om het onderhoud van groen. We zijn geen klussenteam, maar we willen deze mensen wel helpen samen met andere vrijwilligers of omwonenden. Uiteindelijk kan dat leiden naar een Groenteam Heugem in samenwerking met Woningstichting Servatius en vrijwilligers.

Waarom vrijwilligerswerk?
“Ik heb mij aangesloten bij het Bewonerskrachtenteam in 2016. Mijn vriendin was al bij de club. Ze hebben me gevraagd en ik ging overstag. Toen werd ik direct gebombardeerd tot voorzitter. Ik wil met het team bouwen aan meer saamhorigheid. Als gewezen zelfstandig horecaondernemer was ik al bezig als dienstverlener. Ik vind het normaal wat tijd vrij te maken om je in te zetten voor een ander. Dat wil ik niet van achter een bureau doen, maar tussen de bewoners in de wijk. Ik wil horen en zien wat er speelt. Mensen zijn tegenwoordig meer op zichzelf gericht. Ik ben nog van de generatie waar het touwtje uit de brievenbus hing. Ik ben een sociaal mens. Ik probeer menselijkheid terug te brengen onder de mensen. Hoe? Door mensen te verbinden.”