Open navigatie

Wilt u als vrijwilligersorganisatie de toegankelijkheid van uw gebouw of uw activiteiten verbeteren voor mensen met een beperking? Dan kunt u van 1 februari 2018 tot en met 30 april 2018 een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018.Het doel van de Stimuleringsregeling is de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren.  Denk daarbij aan aanpassingen in of aan een gebouw voor rolstoelgebruikers, of het voorzien van websites met een voorleesfunctie voor slechtzienden. Ook kunt u denken aan trainingen voor uw personeel in het werken met mensen met een beperking.
Per aanvraag wordt maximaal €3.000,- als co-financiering beschikbaar gesteld. In totaal is het subsidiebudget voor deze regeling €30.000,-.

Hier vindt u de voorwaarden en het aanmeldformulier.

Klik hier voor de informatie op de site van de gemeente Maastricht.