Open navigatie

Nieuwe manieren om te besturen

14-02-2018 Bestuursfuncties in verenigingen zijn vaak nog erg traditioneel georganiseerd. In het rapport ‘Passend besturen’ zijn de ervaringen gebundeld van vijftien verenigingsbesturen die nieuwe manieren hebben gevonden om het bestuurswerk vorm te geven.

Bestuursfuncties die traditioneel georganiseerd zijn vragen veel tijd en energie van bestuursleden. Bovendien is het vaak lastig om de juiste vrijwilligers te vinden. Veel potentiële kandidaten zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden die het besturen van een vereniging met zich meebrengt. LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en Scouting Nederland hebben onderzocht hoe het wél werkt.

In het rapport ‘Passend besturen’ leest u de ervaringen van vijftien verenigingsbesturen die nieuwe manieren hebben gevonden om het bestuurswerk vorm te geven. Uit de analyse van deze bestuurservaringen kwamen twee werkwijzen naar voren die soms gelijktijdig, dan weer afzonderlijk, houvast gaven aan de uitvoering van het bestuurswerk. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op lean & mean.

Lees meer en download het rapport

bron: vrijwilligerswerk.nl