Vrijwilligersprijs Maastricht

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor Maastricht. Onze stad kent ruim 23.000 vrijwilligers van jong tot oud. Zonder deze vrijwilligers zouden veel vanzelfsprekendheden zomaar stil komen te liggen. Vrijwilligers vindt u overal! Ze zijn de motor van Maastricht. Zonder hen zou Maastricht géén Mestreech zijn. De gemeente Maastricht waardeert dit enorm en organiseert ieder jaar de Vrijwilligersprijs Maastricht, dit jaar in een hernieuwde opzet: ‘Sterren van Maastricht’.

Deze nieuwe opzet hanteert de volgende aandachtsgebieden: sport, kunst, zorg, welzijn, groen, bedrijvigheid en veiligheid. Per onderdeel wordt een winnaar gekozen.

Welke vrijwilliger is voor u een echte ster?