Sector
Dieren
Hulpverlening / maatschappelijk werk
Jongeren vanaf 13 jaar
Ouderen
Volwassenen
Woon- en leefomgeving
Overig / anders
Activiteit
Creatief / kunstzinnig
Eenmalige activiteiten (festivals, vakantiewerk)
Gastvrouw/heer / horeca
Maatjesproject
Verkoopactiviteiten
Overig / anders
Opleidingsniveau
MBO
Taal
Nederlands
Wijk
Maastricht-Centrum
Maastricht-Noordoost
Maastricht-Noordwest
Maastricht-Zuidoost
Uren per week
1-12 uren per week
Log in met je Maastricht Doet! account om meer informatie te zien, of om in contact te treden.

Dagdelen
maandag: middag
dinsdag: middag
donderdag: ochtend, middag, avond, nacht
vrijdag: ochtend, middag, avond, nacht