Sector
Baby's en Peuters
Hulpverlening / maatschappelijk werk
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Levensbeschouwing / Ideele organisatie
Opvoeding / Onderwijs
Ouderen
Sport en recreatie
Volwassenen
Woon- en leefomgeving
Zorg en welzijn
Activiteit
Eenmalige activiteiten (festivals, vakantiewerk)
Hulpverlening (gezondheids)zorg
Hulpverlening en (gezondheids)zorg
Kinder- en opvangactiviteiten
Lesgeven en huiswerkbegeleiding
Sport- en spelactiviteiten
Werk in de natuur / met dieren
Werk met kinderen
Opleidingsniveau
Niet van toepassing
Taal
Nederlands
Wijk
Overige
Uren per week
4-8 uren per week
Log in met je Maastricht Doet! account om meer informatie te zien, of om in contact te treden.

Dagdelen
zaterdag: ochtend, middag
zondag: ochtend, middag