Sector
Dieren
Hulpverlening / maatschappelijk werk
Kunst en cultuur
Natuur / milieu
Ouderen
Volwassenen
Woon- en leefomgeving
Zorg en welzijn
Activiteit
Coördineren en organiseren
Eenmalige activiteiten (festivals, vakantiewerk)
Hulpverlening (gezondheids)zorg
Hulpverlening en (gezondheids)zorg
Maatjesproject
Technisch werken / klussen
Vervoer
Werk in de natuur / met dieren
Opleidingsniveau
MBO
Taal
Nederlands
Wijk
Maastricht-Centrum
Maastricht-Noordoost
Maastricht-Noordwest
Maastricht-Zuidoost
Maastricht-Zuidwest
Uren per week
16-20 uren per week
Log in met je Maastricht Doet! account om meer informatie te zien, of om in contact te treden.

Dagdelen
maandag: ochtend
woensdag: ochtend
donderdag: ochtend
vrijdag: ochtend