Sector
Baby's en Peuters
Dieren
Hulpverlening / maatschappelijk werk
Jongeren vanaf 13 jaar
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Kunst en cultuur
Levensbeschouwing / Ideele organisatie
Natuur / milieu
Opvoeding / Onderwijs
Ouderen
Volwassenen
Woon- en leefomgeving
Zorg en welzijn
Activiteit
Administratief werk
Creatief / kunstzinnig
Eenmalige activiteiten (festivals, vakantiewerk)
Gastvrouw/heer / horeca
Hulpverlening (gezondheids)zorg
Hulpverlening en (gezondheids)zorg
Kinder- en opvangactiviteiten
Lesgeven en huiswerkbegeleiding
Maatjesproject
Sport- en spelactiviteiten
Vervoer
Werk in de natuur / met dieren
Werk met kinderen
Opleidingsniveau
MBO
Taal
Nederlands
Wijk
Maastricht-Centrum
Maastricht-Noordoost
Maastricht-Noordwest
Maastricht-Zuidoost
Maastricht-Zuidwest
Overige
Uren per week
4-12 uren per week
Log in met je Maastricht Doet! account om meer informatie te zien, of om in contact te treden.

Dagdelen
maandag: ochtend, middag
dinsdag: ochtend, middag
woensdag: ochtend, middag
donderdag: ochtend, middag
vrijdag: ochtend, middag