Sector
Hulpverlening / maatschappelijk werk
Informatie / advies / media
Kunst en cultuur
Sport en recreatie
Activiteit
Creatief / kunstzinnig
Eenmalige activiteiten (festivals, vakantiewerk)
Gastvrouw/heer / horeca
Hulpverlening (gezondheids)zorg
Hulpverlening en (gezondheids)zorg
Maatjesproject
PR en communicatie
Sport- en spelactiviteiten
Verkoopactiviteiten
Opleidingsniveau
HBO
Taal
Nederlands
Wijk
Maastricht-Zuidwest
Overige
Uren per week
1-3 uren per week
Log in met je Maastricht Doet! account om meer informatie te zien, of om in contact te treden.

Dagdelen
maandag: avond
vrijdag: middag, avond
zaterdag: avond