Sector
Dieren
Hulpverlening / maatschappelijk werk
ICT
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Kunst en cultuur
Natuur / milieu
Ouderen
Sport en recreatie
Volwassenen
Woon- en leefomgeving
Zorg en welzijn
Activiteit
Coördineren en organiseren
Creatief / kunstzinnig
Eenmalige activiteiten (festivals, vakantiewerk)
Gastvrouw/heer / horeca
Hulpverlening (gezondheids)zorg
Hulpverlening en (gezondheids)zorg
ICT activiteiten
Kinder- en opvangactiviteiten
Lesgeven en huiswerkbegeleiding
Maatjesproject
Sport- en spelactiviteiten
Verkoopactiviteiten
Werk in de natuur / met dieren
Werk met kinderen
Opleidingsniveau
HBO
Taal
Nederlands
Wijk
Maastricht-Centrum
Maastricht-Noordoost
Maastricht-Noordwest
Maastricht-Zuidoost
Maastricht-Zuidwest
Uren per week
1-6 uren per week
Log in met je Maastricht Doet! account om meer informatie te zien, of om in contact te treden.