Open navigatie

mentoren gevraagd

Sector
Zorg en welzijn
Activiteit
Hulpverlening en (gezondheids)zorg
Opleidingsniveau
MBO, HBO
Taal
Nederlands
Wijk
Maastricht-Centrum
Maastricht-Noordoost
Maastricht-Noordwest
Maastricht-Zuidoost
Maastricht-Zuidwest
Overige
Uren per week
1-2 uren per week

Stichting Mentorschap Limburg

Stichting Mentorschap Limburg biedt in de provincie Limburg, middels vrijwilligers die door ons zelf worden opgeleid en begeleid, mentorschap. Dit doen wij voor kwetsbare mensen met een zorgvraag, die niet door eigen familie hierin ondersteund kunnen worden. Te denken valt aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme, ouderdom of psychiatrie. De mentor is niet verantwoordelijk voor de zorg, maar bewaakt mede de kwaliteit. 

Wij onderscheiden ons door te werken met betrokken en enthousiaste vrijwilligers, die vanuit de stichting kunnen rekenen op begeleiding waar nodig. We streven naar een goede match tussen cliënt en mentor en de tijdsbesteding en het tijdstip van contact is in overleg met elkaar.                                                                                                                                                        Wij bieden ook nascholing en thema-avonden ter versterking van de deskundigheid.                  De vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding. 

Adres

Contactpersoon
Wim van Eijk
06-12690246
info@mentorschaplimburg.nl of consulent@mentorschaplimburg.nl

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor een persoon die vanwege een beperking ( gedeeltelijk) wilsonbekwaam is. Door middel van bezoek en persoonlijk contact leert de mentor de zorg- en welzijnsbehoeften van de cliënt kennen en kan hem van daar uit tot steun zijn bij het maken van keuzes of tijdens zorgbesprekingen en/of artsenvisite. Als de cliënt niet meer in staat is tot het nemen van verantwoorde beslissingen, kan de mentor dat namens cliënt doen. 

Reageren