Open navigatie

Humanitas Bestuurslid Portefeuillehouder Financiën

Sector
Hulpverlening / maatschappelijk werk
Activiteit
Bestuur en management
Opleidingsniveau
niet van toepassing
Taal
Nederlands
Wijk
Overige
Uren per week
5-8 uren per week

Humanitas District Zuid

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van diverse activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. 

Adres

Contactpersoon
Ron Seelen, Voorzitter Districtsbestuur Zuid (06-53879741) of Ron Derkx, Districtsmanager District Zuid (06-15162526
06 53879741/ 06 15162526
info.zuid@humanitas.nl

Humanitas zoekt voor het bestuur van District Zuid (Noord-Brabant en Limburg) een enthousiast (onbezoldigd) bestuurslid portefeuillehouder financiën. 

Ken je ons? 

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van diverse activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. 

Binnen Humanitas District Zuid geven 2100 vrijwilligers vanuit 11 afdelingen aan ruim 5700 mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen (www.humanitas.nl/district/zuid). 

In een snel veranderende omgeving werkt het District Zuid aan de ambities voor de komende jaren. Daarom is het districtsbestuur op zoek naar een enthousiaste collega, die mee wil werken aan het realiseren van die ambities. Het districtsbestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie in District Zuid en vervult een rol in ondersteuning en advisering van de 11 afdelingsbesturen, faciliteert en verbindt, monitort en evalueert, houdt toezicht, structureert de informatiestromen en schakelt tussen het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen. 

Wat kunnen wij voor jou doen? 

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook bestuurders, “geschoold” aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen. Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond). 

Wij vragen: 

• 

Kennis van en ervaring met financieel administratieve processen 

• 

In staat zijn de financiële cijfers in hun context te zien 

• 

Kunnen fungeren als sparringpartner van de controller 

• 

Het ondersteun en en adviseren van de portefeuillehouders financiën van de lokale 

afdelingsbesturen 

• 

Financiële verantwoordelijkheid dragen in een vrijwilligersorganisatie 

• 

Functioneren als financieel geweten van het districtsbestuur 

• 

Beschikken over bestuurlijke ervaring en deelnemen a an overleg gen 

• 

In staat zijn zich snel in te werken in de kenmerken van het vrijwilligerswerk 

• 

District Zuid vertegenwoordigen zowel intern en extern 

• 

Woonachtig zijn in Noord Brabant of Limburg en gemiddeld 0,5 - 1 dag per week flexibel 

beschikbaar zijn , vaak in de avonduren 


En ben je in staat om: 

• In teamverband zaken voor elkaar te krijgen in een complexe organisatie (verschillende 

niveaus in bestuurlijke en beroepsorganisatie)? 

• Kun je ‘verschillende routes naar Rome’ onderscheiden? 

• Om in een veranderende organisatie samen samenhang te brengen en te linken aan de 

doelen en waarden van Humanitas en deze handen en voeten geven?

 

Kortom: Heb jij een hart voor het vrijwilligerswerk en de waarden van Humanitas en wil je je 

steentje bijdragen? 

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met: 

Ron Seelen, Voorzitter Districtsbestuur Zuid (06-53879741) of 

Ron Derkx, Districtsmanager District Zuid (06-15162526). 

Reacties (motivatiebrief plus CV) graag zenden aan info.zuid@humanitas.nl onder 

vermelding van “vacature districtsbestuur Zuid”.

Reageren