Open navigatie

Humanitas Algemeen bestuurslid district Zuid

Sector
Hulpverlening / maatschappelijk werk
Activiteit
Bestuur en management
Opleidingsniveau
niet van toepassing
Taal
Nederlands
Wijk
Overige
Uren per week
6-8 uren per week

Humanitas District Zuid

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van diverse activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Adres

Contactpersoon
Ron Seelen, Voorzitter Districtsbestuur Zuid (06-53879741) of Ron Derkx, Districtsmanager District Zuid (06-15162526
06-53879741 of 06-15162526
info.zuid@humanitas.nl

Humanitas zoekt voor het bestuur van District Zuid (Noord-Brabant en Limburg) een enthousiast bestuurslid (onbezoldigd) voor portefeuille algemene bestuurstaken 

Ken je ons? 

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van diverse activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. 

Binnen Humanitas District Zuid geven 2100 vrijwilligers vanuit 11 afdelingen aan ruim 5700 mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen (www.humanitas.nl/district/zuid). 

In een snel veranderende omgeving werkt het District Zuid aan de ambities voor de komende jaren. Daarom is het districtsbestuur op zoek naar een enthousiaste collega, die mee willen werken aan het realiseren van die ambities. Het districtsbestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie in District Zuid en vervult een rol in ondersteuning en advisering van de 11 afdelingsbesturen, faciliteert en verbindt, monitort en evalueert, houdt toezicht, structureert de informatiestromen en schakelt tussen het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen. 

Wat kunnen wij voor jou doen? 

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook bestuurders, “geschoold” aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen. Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond). 

Wat kan jij voor ons doen? 

Je bent bereid je actief in te zetten (gemiddeld 0,5 - 1 dag per week, flexibel beschikbaar, ook in de avonduren) en te binden voor een periode van 4 jaar. Je woont in Limburg of Noord-Brabant. 

Daarnaast ben je iemand met: 

• Een hart voor vrijwilligerswerk 

• Bestuurlijke ervaring 

• Kennis van en gevoel voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen 

• Ervaring in gericht netwerken en lobbyen 

• Affiniteit met thema’s als eenzaamheid, opvoeden, verlies, deskundigheidsbevordering en detentie. 

En ben je in staat: 

• In teamverband zaken voor elkaar te krijgen in een complexe organisatie (verschillende niveaus in bestuurlijke en beroepsorganisatie) 

• De doelstellingen en resultaten te behalen zoals verwoord in het districtswerkplan 

• Goede contacten te onderhouden met districtsconsulent en afdelingsbestuurders op desbetreffende portefeuilles. 

• Kun je ‘verschillende routes naar Rome’ onderscheiden? 

• Om in een veranderende organisatie samen samenhang te brengen en te linken aan de doelen en waarden van Humanitas en deze handen en voeten geven? 

Wil je meedoen? 

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met: 

Ron Seelen, Voorzitter Districtsbestuur Zuid (06-53879741) of 

Ron Derkx, Districtsmanager District Zuid (06-15162526) 

Kom je uit Zuid-Limburg word je met name uitgenodigd om te reageren. 

Reacties (motivatiebrief plus CV) graag zenden aan info.zuid@humanitas.nl onder vermelding van “vacature districtsbestuur Zuid”.

Reageren