Open navigatie

Vrijwilligers gezinshuis/ Bibihuis Maastricht

Sector
Kinderen en jongeren
Activiteit
Activiteitenbegeleiding
Coördineren en organiseren
Kinder- en opvangactiviteiten
Werken met jeugd 0 -23 jaar
Opleidingsniveau
niet van toepassing
Taal
Nederlands
Wijk
Uren per week
7-14 uren per week
Reacties
t/m 2019-07-09

Bibihuis Maastricht
Gezinshuis voor jongeren met hechtingsproblematiek

Adres
Mergelweg 263
Maastricht

Contactpersoon
Marty Paulissen
0630804448
Stichtingbibi@gmail.com

Vacature vrijwilligers:

Stichting Bibihuis Maastricht biedt opvang en zorg aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar die bekend zijn met ernstige hechtingsproblematiek. Het Bibihuis staat voor zowel 24-uursopvang als voor opvang en verblijf gedurende de weekenden en vakanties.

Het streven is om de kinderen een warm, gezellig, geborgen en veilig leefklimaat te bieden. Dit betekent dat er een gezinssfeer wordt gecreëerd in huis. Een bloemetje op tafel, kaarsjes aan en een scala aan huisdieren. Net zoals andere kinderen dat ook hebben en waar ieder kind, naar onze mening, recht op heeft!

In het Bibihuis wordt echter ook de nodige structuur en begrenzing geboden. Tevens is een consequente en duidelijke benadering voor deze kinderen van groot belang Naast het bieden van een leefklimaat waarin de kinderen weer de kans gaan krijgen zich te ontplooien wordt er specifieke hulpverlening geboden, gericht op de problematiek van het kind.

Het uiteindelijke doel is om de kinderen te laten uitgroeien tot stabiele volwassenen die in staat zijn te genieten van hetgeen het leven hen te bieden heeft.

Het Bibihuis Maastricht zoekt vrijwilligers! Vrijwilligers dragen in grote mate bij aan het tot stand komen en de kwaliteit van de zorg – en dienstverlening. Op korte termijn zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers!

Werkzaamheden; * Je ondersteunt ons bij huiselijke/praktische zaken. * Je ondersteunt de kinderen op een positieve wijze zelfredzaam te zijn. * Je ondersteunt indien nodig bij de verzorging van de kinderen. * Je ondersteunt bij het ondernemen van activiteiten met de kinderen. * Je helpt in het Bibihuis met het uitdragen van het leefklimaat. * Je assisteert bij groepsactiviteiten. * Je verricht licht huishoudelijk werk in de algemene ruimtes. Dit gebeurt in overleg met de gezinshuisouder. * Je rapporteert bijzonderheden uit je dienst aan de gezinshuisouder.

Eisen die aan vrijwilligers van Het Bibihuis gesteld worden; * Je onderschrijft de doelstelling en visie van het Bibihuis en handelt in overeenstemming hiermee. * Je hebt affiniteit met kinderen en wellicht al enige ervaring in het werken met kinderen. * Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. * Je kunt samenwerken met anderen en bent bereid leiding te ontvangen van de gezinshuisouder. * Je bent integer, betrouwbaar en stressbestendig. * Je weet wat je eigen houding en gedrag bij anderen teweeg kan brengen. * Je komt de gemaakte afspraken over de inzetbaarheid na (rooster). * Je overlegt een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Inzetbaarheid: * Minimaal 1 dagdeel per week waarvan minimaal 1x per maand in het weekend. * Deelname aan de coaching en evt. deskundigheidsbevorderende cursussen. * Deelname aan vrijwilligersavonden.

Aanmelding;� Graag ontvangen we je motivatiebrief en eventueel C.V. die je kunt versturen t.a.v. Marty Paulissen naar stichtingbibi@gmail.com �Wij kijken uit naar jouw komst!


Dagdelen
dinsdag: middag, avond
donderdag: middag, avond
Reageren