Open navigatie

Vrijwillige coach De Nieuwe Toekomst

Sector
Zorg en welzijn
Activiteit
Opleidingsniveau
niet van toepassing
Taal
Nederlands
Wijk
Uren per week
1,5-3 uren per week
Reacties
t/m 2019-07-25

Xonar

Adres

Contactpersoon
dnt@xonar.nl

De Nieuwe Toekomst zoekt Persoonlijke Coaches

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Naar schatting zijn jaarlijks tussen de 200.000 en 230.000 personen in Nederland slachtoffer van structureel huiselijk geweld. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 1 miljoen slachtoffers van incidenteel huiselijk geweld.

Mensen die betrokkenen zijn (geweest) bij een situatie van huiselijk geweld hebben vaak een lange weg te gaan voordat ze hun leven weer op de rails hebben en financieel onafhankelijk zijn.

De Nieuwe Toekomst richt zich op het doorbreken van afhankelijkheid

Door intensieve begeleiding en ondersteuning door een persoonlijke coach worden de vrouwen in staat gesteld om daadwerkelijk die stap te zetten en actief te worden richting maatschappelijke participatie. De coaches van de Nieuwe Toekomst krijgen kosteloos een tweedaagse training aangeboden ter ontdekking van de Krachtwerkmethodiek en de coachingsbehoefte van de doelgroep.

Meld je aan als persoonlijke coach en begeleid één van deze vrouwen naar maatschappelijke participatie en economische onafhankelijkheid.

Steun een van de vrouwen op de weg naar een

Een nieuwe Start,

Een nieuw Begin,

Een NIEUWE TOEKOMST!

 

Gedurende 10 bijeenkomsten nemen de deelnemers deel aan een traject waarbij ze getraind worden om  hun krachten te vinden en toekomstplannen te maken. ‘Weten wat je talenten en kwaliteiten zijn, persoonlijke doelen stellen en herkennen van hindernissen en deze weten te overwinnen’.  Halverwege het traject worden de deelnemers gekoppeld aan persoonlijke coaches die samen met hen de plannen voor de nieuwe toekomst helpen te realiseren.

De meerwaarde, de kracht van dit traject is de verbinding tussen deelnemer en de juiste coach. De coaches worden geworven op vrijwillige basis. Aan de hand van het stappenplan die de deelnemer en coach samen opstellen treedt de deelnemer actiever naar buiten. De coaches hebben in De Nieuwe Toekomst een zeer belangrijke rol om de deelnemers te begeleiden, ook na het trainingstraject, in het behalen van persoonlijke doelen.

Praktisch

Is bereid om de twee trainingsbijeenkomsten vooraf te volgen

Kan negen maanden 1 a 2 uur per week vrijmaken om de deelnemer te begeleiden

Heeft kennis van het project en staat achter de manier van werken

  1. Neemt deel aan de intervisiebijeenkomsten samen met andere collega coaches en de projectmedewerker
  2. Woonachtend in Maastricht of omgeving of bereid om naar Maastricht te reizen
  3.  Er is sprake van een één op één relatie tussen coach en deelnemer

Competenties

  1. (enige) kennis op het gebied van sociaal maatschappelijke dienstverlening
  1. Kan motiveren en aansporen tot actie zonder zelf de regie te nemen
  2. Daadkrachtig   Laat zich niet meeslepen in de diversiteit van problemen
  3. Planmatig werken: kan zich richten op de stappen de deelnemer wil en moet zetten
  4. Duidelijk in de communicatie
  1. Gericht coachen op maatschappelijke activering
  2. Praktische instelling en een (redelijk) goed regionaal netwerk

Persoonskenmerken

Is vriendelijk

Heeft een proactieve houding

Ziet de meerwaarde om zich als coach voor deze doelgroep (vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld) in te zetten

Contact

Ben jij de persoonlijke coach die we zoeken of wil je meer informatie neem dan contact met ons op via dnt@xonar.nl

Reageren