Subsidie-regelingen 2018 gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht kent verschillende soorten subsidies. In de komende periode moeten de aanvragen hiervoor worden ingediend. Het gaat om de volgende drie subsidies:

Subsidie Buurtnetwerk 2018
Buurtnetwerken kunnen op grond van de Uitvoeringsregeling Buurtnetwerken 2017-2018 in aanmerking komen voor een subsidiebedrag per kalenderjaar. De aanvraagtermijn loopt van 01-10-2017 tot en met 31-10-2017.
Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier

Basissubsidie welzijn en zorg 2018
Een basissubsidie is bedoeld voor de vaste kosten van een vrijwilligersorganisatie als b.v. huisvestingskosten, overhead etc. en de vaste activiteiten die de basis van de vrijwilligersorganisatie vormen. De aanvraagtermijn loopt van 01-10-2017 tot en met 31-10-2017.
Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier

Flexibele subsidie Tender 3: Veilig opvoeden en Veiligheidsbeleving
Deze flexibele subsidie is bedoeld voor innovatie van bestaande activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe vrijwilligersorganisaties. Het gaat om eenmalige (project)subsidies. De subsidies zijn verbonden aan thema’s die aansluiten bij de speerpunten van het gemeentelijke beleid. De aanvraagtermijn loopt van 01-10-2017 tot en met 15-11-2017.
Klik hier voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier