Subsidie Buurtnetwerken 2018

Buurtnetwerken kunnen op grond van de Uitvoeringsregeling Buurtnetwerken 2017-2018 in aanmerking komen voor een subsidiebedrag per kalenderjaar. Deze subsidie moet tijdig worden aangevraagd.

Aanvraagtermijn:

De aanvraagtermijn loopt van 01-10-2017 tot en met 31-10-2017. Alle buurtnetwerken die in 2017 subsidie hebben ontvangen, hebben een aanvraagformulier per post toegestuurd gekregen. Mocht dat niet het geval zijn of wilt u voor het eerst aanvragen, dan kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.

Welk bedrag kan ik aanvragen? 

Op grond van de Uitvoeringsregeling Buurtnetwerken 2017-2018 ontvangt u als buurtnetwerk een vast bedrag. In het u toegezonden aanvraagformulier is hiervan een indicatie gegeven.

Hoe indienen?

U dient dit per post, voorzien van alle noodzakelijke bewijsstukken, voor 01-11-2017 in te sturen naar:

Gemeente Maastricht,
t.a.v. Palmyre Partouns,
B&O Bedrijfsvoering en Control
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Indien uw aanvraag niet compleet is, kunnen wij deze niet in behandeling nemen en zullen wij u verzoeken om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. U krijgt dan een zgn. hersteltermijn om dat te doen. Dat levert onnodige vertraging op. Om die reden verzoeken wij u om uw aanvraag pas in te zenden als u alle stukken compleet heeft.

 

Voor de voorwaarden om voor een basissubsidie in aanmerking te komen verwijzen wij u naar de Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017. De verordening kunt u vinden via deze link: verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Hulp nodig?

Voor vragen over de regeling kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente of bij elke andere beleidsmedewerker welzijn en zorg.
Voor hulp bij het formuleren van uw aanvraag of bij het invullen van het formulier kunt u terecht bij medewerkers van Trajekt bij u in de buurt:

Noord Oost Telefoon (043) 763 00 10
Zuid Oost Telefoon (043) 763 00 20
Noord West Telefoon (043) 763 00 30
Zuid West Telefoon (043) 763 00 40