Open navigatie

Oan de geng!

Altijd al iets willen doen aan uw leefomgeving? Dan is dit uw kans om aan de slag te gaan of te wel oan de geng, door gebruik te maken van de regeling Bewonersinitiatieven 2019. U als inwoner van Maastricht kunt geld aanvragen om uw idee te realiseren. De subsidie is bedoeld om de sociale betrokkenheid in een straat, buurt of wijk te vergroten.
Per initiatief kunt u maximaal € 3.000,- aanvragen. Dit kan tot 15 december 2019.

Hoe werkt het?

Burgers kunnen met suggesties, ideeën en initiatieven komen die de buurt mooier, beter of veiliger maken. Belangrijk is dat u het budget alleen kunt aanvragen voor activiteiten die de sociale betrokkenheid in uw omgeving vergroten en voor zaken waar meerdere bewoners profijt van hebben.
U krijgt geen subsidie voor alleen gezellig samen zijn en de kosten voor eten en drinken.
Per initiatief verlenen we slechts een keer subsidie. U kunt dus niet in volgende jaren opnieuw subsidie krijgen voor hetzelfde initiatief.
De gemeente bekijkt of een initiatief of activiteit uitvoerbaar is, voldoet aan de voorwaarden en niet in strijd is met de wet of openbare orde. Belangrijk is ook dat uw initiatief geen grote weerstand oproept in uw directe omgeving (denk aan een hondenuitlaatgebied of een hangplek).

Voorbeelden
Eerder kregen Malberg, Mariaberg en Amby al subsidie:
Malberg, buurtbistro Manjefiek; ontmoeting  met betaalbaar eten voor en door bewoners
Mariaberg, bewonershulptteam; bewoners helpen bewoners die een zorgvraag hebben
Amby, verbeteren van leefbaarheid, saamhorigheid en sociale contacten in een seniorencomplex.

Wat moet u doen?
U dient uw aanvraag in via post@maastricht.nl ter attentie van team Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing onder vermelding van Bewonersinitiatief 2019.

Hier kunt u de Publicatie Regeling bewonersinitiatieven 2019 downloaden. Daar vindt u meer informatie over de doelstelling van de regeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Afhandeling
Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk bericht van de gemeente.

Tips
Het is belangrijk dat u de aanvraag goed afstemt met andere bewoners in uw straat/buurt/wijk. U kunt dit vastleggen met een handtekeningenlijst.

Handige links
Gaat uw idee alleen over groen, kijk dan eerst even voor meer info op de website groen-maastricht

Vragen?
Een team van medewerkers staat voor u klaar om aanvullende informatie te geven.
Albert Albers, bereikbaar via albert.albers@maastricht.nl
Rieneke Soumete, bereikbaar via rieneke.soumete@maastricht.nl
Pieter van der Waa, bereikbaar via pieter.van.der.waa@maastricht.nl
Mariëlle Munnecom, bereikbaar via marielle.munnecom@maastricht.nl
Rietje Creusen, bereikbaar via rietje.creusen@maastricht.nl