Open navigatie

Nadere regels subsidieverlening buurtnetwerken 2020 

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Maastricht, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid en de vitaliteit van de Maastrichtse buurten
besluiten tot vaststelling van de volgende ‘Nadere regels subsidieverlening buurtnetwerken 2020’. Deze regels behoren bij de Verordening SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2017

Vind hier de regels subsidieverlening buurtnetwerken 2020.

Vind hier de Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017.