Open navigatie

Ook in 2018 kunnen inwoners van Maastricht weer een waardering aanvragen voor een mantelzorger
Mantelzorgers zetten zich intensief in voor hulpbehoevenden en de gemeente hecht hier veel waarde aan. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering (vroeger: mantelzorgcompliment) op zijn plaats. Dit bedankje bestaat uit een bedrag van € 200,- dat mensen die hulp ontvangen, kunnen aanvragen voor een mantelzorger.

Wat kunt u aanvragen?
Inwoners van Maastricht kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen voor één mantelzorger als deze langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur (dat is in totaal ongeveer een dag) per week, onbetaald hulp biedt, of als het de zorg betreft voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren.Ook kunnen buren, vrienden en kennissen weer hun waardering laten blijken voor een mantelzorger in hun directe omgeving op de Dag van de Mantelzorg (10 november 2018). Zij kunnen dit doen door enkele weken voor deze dag een bloemetje aan te vragen bij de gemeente Maastricht.
Hoe vraagt u dit aan?
U kunt mantelzorgwaardering voor 2018 tot 1 maart 2019 aanvragen met het aanvraagformulier mantelzorgwaardering. Dit aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij het GemeenteLoket.