Ruimte

Het onderdeel ruimte/maatschappelijk vastgoed is de centrale plek in de stad voor burgers en organisaties die op zoek zijn naar ruimte voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het brengt vraag en aanbod van huisvesting voor (cultureel maatschappelijke) activiteiten samen.

Overzicht van de aangeboden ruimte
Klik hier om een totaaloverzicht te krijgen van de aangeboden ruimte voor sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Overzicht van de vraag naar ruimten
Klik hier om een totaaloverzicht te krijgen van de ruimten die worden gevraagd voor sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Aanbieden van ruimte via formulier
Heeft u ruimte beschikbaar voor sociaal-maatschappelijke activiteiten en wilt u deze aanbieden op de Sociale Marktplaats? Doe dit dan via het formulier: Aanbieden van ruimte voor sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Vraag uitzetten naar ruimte via formulier
Bent u op zoek naar ruimte voor sociaal-maatschappelijke activiteiten, maar lukt het niet deze te vinden? Zet dan een vraag uit naar ruimte op de Sociale Marktplaats. Doe dit via het formulier: Gevraagd ruimte voor sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Extra optie: leegstandskaart
Kunt u geen geschikte ruimte vinden op deze Sociale Marktplaats? Kijk dan ook eens op de leegstandskaart van de gemeente Maastricht. Hier zijn alle bij de gemeente bekende leegstand in Maastricht in beeld is gebracht. De kaart laat zien waar kansen liggen en is een hulpmiddel bij het matchen van vraag en aanbod van beschikbare ruimte.

Extra optie: vastgoed gemeente Maastricht
Bent u op zoek naar een pand om te kopen of langdurig te huren? Kijk dan op de vastgoed-pagina van de gemeente Maastricht.