Kansfonds stelt financiering, netwerk en kennis ter beschikking rondom thema Opgroeien in Armoede

De Provincie Limburg en Kansfonds zijn de samenwerking aangegaan. Zo is er een Fonds ‘Omzien naar elkaar’ opgericht, dat als Fonds op Naam is ondergebracht bij Kansfonds. Dit fonds wil de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg verbeteren door burgerinitiatieven te financieren. Het kansfonds kent nu een nieuwe impuls ‘Opgroeien in Armoede Limburg’.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Ze steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Kansfonds heeft de afgelopen jaren de aandacht voor opgroeien in Armoede vergroot met de landelijke Versneller ‘Opgroeien in Armoede’.

Graag willen zij hun inzichten uit hun landelijke Versneller ‘Opgroeien in Armoede’ delen. Daarnaast willen ze in Limburg de krachten bundelen om de aandacht voor opgroeien in armoede in de versnelling te zetten. Zij hebben daarvoor financiering, netwerk en kennis ter beschikking.

Het Kansfonds nodigt u van harte uit voor een informatie- en uitwisselingsbijeenkomst over hun impuls.

Datum:        woensdag 4 oktober 2017
Locatie:       De Refter Bisdom Roermond, Swalmerstraat 100, Roermond
Tijd:            14.30 – 17.30 uur

Klik hier voor: het programma van de informatiebijeenkomst
Klik hier voor: de richtlijnen voor het indienen van een aanvraag.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door te mailen naar bijeenkomst@kansfonds.nl Vermeld daarbij uw naam, naam van de organisatie en adresgegevens (e-mail en telefoonnummer). Graag aanmelden vóór 25 september a.s.