Wat is vrijwilligerswerk?

Wat houdt vrijwilligerswerk zoal in?illustratie-maastrichtdoet-gemeente-maastricht-resnke-beuving (2)
Vrijwilligers kom je overal tegen. Bij je eigen buurman komt misschien wel iemand van de vrijwillige thuishulp. In het buurtcentrum in de wijk, het activiteitencentrum voor ouderen, de school, de kerk, de vereniging, de sportclub, het plaatselijk museum zijn er vrijwilligers. Denk verder aan natuur- en milieuactiviteiten, belangengroepen, vakantieweken met begeleiding, enzovoort.

Wat is absoluut geen vrijwilligerswerk?
Soms moeilijk te zeggen. Werk dat tot nu toe betaald werk is kan morgen niet zomaar vrijwilligerswerk zijn. Maatschappelijke opvattingen kunnen er wel toe bijdragen dat verschuivingen optreden.

Zijn er criteria die aangeven of werk wel/geen vrijwilligerswerk is?
Vrijwilligerswerk mag niet concurrentievervalsend zijn (bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen) of winstoogmerk hebben. Het werk moet additioneel zijn, aanvullend. Als de vrijwilliger ermee stopt, mag dit geen essentiële problemen opleveren.

Zijn er mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in het buitenland?
In de zomervakantie zijn er diverse mogelijkheden om met een groep/individu, waar begeleiding bij nodig is, mee te gaan. Diverse organisaties organiseren vakantieweken voor zieken/gehandicapten/ouderen/kinderen. Ook zijn er mogelijkheden via diverse organisaties die zich op werk in het buitenland toeleggen. Meer informatie over vrijwilligerswerk in het buitenland krijg je bij het Servicepunt Vrijwilligers.

Kan iemand binnen een zelfde organisatie waar hij/zij als beroepskracht werkt ook vrijwilligerswerk doen?
Jazeker! Wel is het van belang dat goed wordt bekeken of het vrijwilligerswerk inhoudelijk anders is dan het beroepsmatige werk. Wanneer iemand bijvoorbeeld in een verpleeghuis werkt als verzorgende en als vrijwilliger meehelpt tijdens de wekelijkse spellenmiddag, is dat geen probleem. Of een onderwijzer die ’s avonds de regie voert bij de oudertoneelgroep. Een vrijwilligerscontract waarin de taken van de vrijwilliger worden omschreven, kan misverstanden voorkomen