Flexibele subsidies 2017: Tender 3 – Weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving

Net als in voorgaande jaren kunnen vrijwilligersorganisaties ook in 2017 subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke problemen of knelpunten in de samenleving.

Deze flexibele subsidies zijn bedoeld voor innovatie van bestaande activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe vrijwilligersorganisaties. Het gaat om eenmalige (project)subsidies. U kunt dus niet jaarlijks opnieuw subsidie aanvragen voor dezelfde activiteit. Het is dus belangrijk om bij de aanvraag al meteen na te denken hoe u het project structureel wilt financieren.

De subsidies zijn verbonden aan thema’s die aansluiten bij de speerpunten van het gemeentelijke beleid. Ook vrijwilligersorganisaties hebben deze als belangrijke maatschappelijke thema’s benoemd.

Thema’s in 2017
In 2017 kunt u de flexibele subsidies aanvragen voor de thema’s:

 • Tender 1: Diversiteit, integratie en sociaal isolement
  aanvraagperiode 15 mei tot en met 30 juni 2017
  > aanvraagtermijn verstreken
 • Tender 2: Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren
  aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017
  > aanvraagtermijn verstreken
 • Tender 3: Weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving
  aanvraagperiode 1 oktober tot en met 15 november 2017

Per aanvraag kan een bedrag van maximaal € 10.000,- aan subsidie worden aangevraagd.
Per thema is een bedrag van 125.000,- euro beschikbaar.

Tender 3 – Weerbaar opvoeden en Veiligheidsbeleving

Jongeren (0-23 jaar) groeien op in hun gezin, op school, maar ook in relatie tot hun omgeving. We willen dat onze jongeren weerbaar in het leven staan, dat ze beschikken over de competenties om zelfvertrouwen te hebben en hun eigen keuzes te kunnen maken. Weerbare jongeren zijn jongeren die opgroeien met zelfvertrouwen, die hun grenzen kunnen aangeven maar ook op tijd hulp durven zoeken.

Een thema dat ook veel samenhangt met weerbaarheid in de maatschappij is veiligheidsbeleving. Veiligheidsbeleving is een complex thema dat ons allemaal raakt, maar door iedereen anders wordt ervaren. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de beleving van veiligheid in de buurt, de straat, het schoolgebouw, het station, de speeltuin en ga zo maar door.

Weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving in samenhang met elkaar hebben betrekking op het samen bieden van een opvoedklimaat waarin veiligheid en veiligheidsgevoelens voor iedereen een onderwerp van gesprek is. Maar daarmee ook het werken aan weerbaarheid van jongeren en volwassen, zodat ze met vertrouwen problemen en uitdagingen tegemoet kunnen gaan.

Het bevragen, stimuleren en gezamenlijk verbeteren van de veiligheidsbeleving is voor iedereen van belang. Hoe veiliger en prettiger iedereen zich voelt, hoe vitaler en leefbaarder de buurten en wijken worden, en hoe beter ook het klimaat is waar kinderen in opgevoed worden en in opgroeien.

 Wij nodigen u uit uw projecten niet alleen te organiseren en uit te voeren. Gecombineerde inzet van meer vrijwilligersorganisaties maakt het project sterker. De mate van samenwerking is ook een van de beoordelingscriteria.


WAT IS EEN TENDER?
Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving geprobeerd wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, in dit geval inspirerende, bijzondere en vooral zeer nodige vrijwilligersactiviteiten. Alle inschrijvingen worden tegelijk beoordeeld bij de sluiting van de aanvraagtermijn. De inschrijvingen die het best beoordeeld worden, wordt subsidie verleend tot het beschikbare bedrag is besteed.

Aanvraagtermijn Tender 3 – Weerbaar opvoeden en Veiligheidsbeleving
U kunt uw aanvraag indienen vanaf zondag 1 oktober 2017 t/m woensdag 15 november 2017.

Online aanvraagformulier Tender 3 – Weerbaar opvoeden en Veiligheidsbeleving
Hier kunt u online uw aanvraag indienen.

Omdat het lastig kan zijn om alles in één keer goed in te dienen kunt u de vragenlijst downloaden. Op deze wijze kunt u eerst de vragen goed voorbereiden, en vervolgens online invullen (knippen en plakken). Let op aanvragen dienen altijd online ingediend te worden. Klik hier voor het bestand in Word-formaat (.doc) of klik hier voor het bestand in PDF-formaat (.pdf).

Brochure Tender 3 – Weerbaar opvoeden en Veiligheidsbeleving
Wilt u de de tender nog even in brochure-vorm op uw gemak nalezen? Download hier de brochure.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud of de procedure, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan met dhr. Huub Kerstens, huub.kerstens@maastricht.nl of mw. Jeske Lammers, jeske.lammers@maastricht.nl. U kunt ons ook gerust vragen om een gesprek als u uw vragen graag een keer rustig met ons wilt doornemen.

Hulp?
Voor hulp bij het invullen van de aanvraag of bij het opstellen van en projectplan, kunt u terecht bij:

Noord Oost T: 043 763 00 10
Zuid Oost T: 043 763 00 20
Noord West T: 043 763 00 30
Zuid West T: 043 763 00 40