Flexibele subsidies 2017: Tender 3 – Weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving

Aanvraagperiode 1 oktober tot en met 15 november 2017

We willen allemaal graag dat onze jongeren hun plek vinden in de maatschappij. Dat vraagt dat jongeren weerbaar zijn, op eigen benen leren te staan en zelf hun verantwoorde keuzes leren te maken. Weerbare jongeren zijn jongeren die opgroeien met zelfvertrouwen, die hun grenzen aangeven, maar die ook op tijd steun durven te zoeken.

Ook is het van belang dat jongeren goed contacten kunnen leggen en zich open durven stellen. En datzelfde geldt ook voor hun (alleenstaande) ouders en opvoeders.

Ouders en opvoeders zijn weerbaar als ze met goed vertrouwen in het leven staan, maar zich ook kwetsbaar opstellen als het even tegenzit. Het tijdig inschakelen van hulp of het vragen van ondersteuning horen hier ook bij.

Een thema dat ook veel samenhangt met weerbaarheid in de maatschappij is veiligheidsbeleving. Veiligheidsbeleving is een complex thema dat ons allemaal raakt, maar door iedereen anders wordt ervaren. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de beleving van veiligheid in de buurt, de straat, het schoolgebouw, het station, de speeltuin en ga zo maar door.

Weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving in samenhang met elkaar hebben betrekking op het samen bieden van een opvoedklimaat waarin veiligheid en veiligheidsgevoelens voor iedereen een onderwerp van gesprek is. Maar daarmee ook het werken aan weerbaarheid van jongeren en volwassen, zodat ze met vertrouwen problemen en uitdagingen tegemoet kunnen gaan.

Het bevragen, stimuleren en gezamenlijk verbeteren van de veiligheidsbeleving is voor iedereen van belang. Hoe veiliger en prettiger iedereen zich voelt, hoe vitaler en leefbaarder de buurten en wijken worden, en hoe beter ook het klimaat is waar kinderen in opgevoed worden en in opgroeien.

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen een heel belangrijke bijdrage aan leveren aan weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving. We zoeken daarom projecten die jongeren en/of ouders (opvoeders) ondersteunen bij het weerbaar opvoeden van jongeren en/of jongeren leren weerbaar in het leven te staan. Projecten die jongeren de mogelijkheid bieden om positieve ervaringen op te doen, kennis en verhalen te delen, en van elkaar te leren zijn belangrijk. Ook zijn we op zoek naar projecten die bijdragen aan een veilig gevoel, voornamelijk vanuit samenwerking met anderen.

Het betrekken van de diverse doelgroepen, zoals ouderen, jongeren, verenigingen, sportclubs en buurtbewoners, zorgt voor gemeenschappelijke waarden en draagvlak. Daarnaast kan de samenwerking tussen diverse initiatieven in een buurt ook van meerwaarde zijn. Van elkaar leren en samenwerken helpt bij het aanpakken van een gemeenschappelijk thema. Deze criteria worden tevens meegenomen in de beoordeling.


Alvast starten met de voorbereiding?

Wilt u alvast beginnen met het voorbereiden van ‘Tender 2 – Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren’, download dan alvast het algemene aanvraagformulier: formulier als .doc / formulier als .pdf

Let op! U kunt ‘Tender 3 – Weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving’ pas online indienen op het moment dat deze actueel is: 1 oktober tot en met 15 november 2017