Flexibele subsidies 2017: Tender 2 – Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017

Jongeren (0-23 jaar) groeien op in hun gezin, op school, maar ook in relatie tot hun omgeving. Daarbij vervullen de buurt en iedereen die zich daarin beweegt, een belangrijke rol. In zekere zin draagt iedereen bij aan de opvoeding van jongeren in onze omgeving. Zeker als jeugdigen van huis uit minder gestimuleerd worden of minder veiligheid ondervinden, kan de omgeving voor die jongeren het verschil maken.

Wij zijn op zoek naar projecten om jongeren een positie in de buurt te geven en de buurt een plek te geven in het leven van jongeren. Initiatieven die aansluiten bij de behoeften en de leefwereld van jongeren, die hen competenties bieden om gezond op te groeien en sterk in het leven te staan.
We zijn ook op zoek naar projecten, zo mogelijk gecombineerd met andere jongerenactiviteiten, voor jongeren die tijdelijk in een moeilijke fase in hun leven verkeren en net dat beetje extra steun nodig hebben. Zonder te betuttelen, gewoon door de eigen kracht van deze jongeren aan te spreken en te stimuleren, hen competenties te leren om tot een zelfstandig mens uit te groeien.
Daarnaast zoeken wij naar projecten voor jongeren die niet meer thuis wonen of niet meer bij familie of vrienden terecht kunnen en die vergeefs hun eigen weg in onze samenleving proberen te vinden. We zoeken projecten die deze jongeren net dat steuntje in de rug geven waardoor ze weer in zichzelf gaan geloven en zich mede hierdoor weer gaan inzetten voor een betere toekomst.

Het gaat dan vooral om het bieden van steun, mogelijkheden om zichzelf te zijn en te laten zien dat ze net als alle andere jongeren zijn, en dat ze het eigenlijk heel best kunnen rooien zodra ze die moeilijke fase overwonnen hebben. Het gaat dus vooral over het bieden van vertrouwen, competenties leren, doorzetten en geduld hebben.

Wij nodigen u uit uw projecten niet alleen te organiseren en uit te voeren. Gecombineerde inzet van meer vrijwilligersorganisaties maakt het project sterker. De mate van samenwerking is ook een van de beoordelingscriteria.

Aanvraagperiode gestart, aanvragen kan nu!
Vrijwilligersorganisaties kunnen tot 1 september een eenmalige subsidie aanvragen. Klik hier om naar de aanvraagpagina te gaan.