Flexibele subsidies 2017

Net als in voorgaande jaren kunnen vrijwilligersorganisaties ook in 2017 subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke problemen of knelpunten in de samenleving.

Deze flexibele subsidies zijn bedoeld voor innovatie van bestaande activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe vrijwilligersorganisaties. Het gaat om eenmalige (project)subsidies. U kunt dus niet jaarlijks opnieuw subsidie aanvragen voor dezelfde activiteit. Het is dus belangrijk om bij de aanvraag al meteen na te denken hoe u het project structureel wilt financieren.

De subsidies zijn verbonden aan thema’s die aansluiten bij de speerpunten van het gemeentelijke beleid. Ook vrijwilligersorganisaties hebben deze als belangrijke maatschappelijke thema’s benoemd.

Thema’s in 2017
In 2017 kunt u de flexibele subsidies aanvragen voor de thema’s:

  • Tender 1: Diversiteit, integratie en sociaal isolement
    aanvraagperiode 15 mei tot en met 30 juni 2017
    > aanvraagtermijn verstreken
  • Tender 2: Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren
    aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017
    > aanvraagtermijn verstreken

Per thema is een bedrag van 125.000,- euro beschikbaar.

WAT IS EEN TENDER?
Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving geprobeerd wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, in dit geval inspirerende, bijzondere en vooral zeer nodige vrijwilligersactiviteiten. Alle inschrijvingen worden tegelijk beoordeeld bij de sluiting van de aanvraagtermijn. De inschrijvingen die het best beoordeeld worden, wordt subsidie verleend tot het beschikbare bedrag is besteed.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud of de procedure, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan met dhr. Huub Kerstens, huub.kerstens@maastricht.nl of mw. Jeske Lammers, jeske.lammers@maastricht.nl. U kunt ons ook gerust vragen om een gesprek als u uw vragen graag een keer rustig met ons wilt doornemen.

Hulp?
Voor hulp bij het invullen van de aanvraag of bij het opstellen van en projectplan, kunt u terecht bij:

Noord Oost Rielle Schols T: 043 763 00 10
Zuid Oost Geerte Courtens T: 043 763 00 20
Noord West Arno Jansen T: 043 763 00 30
Zuid West Kees Smit T: 043 763 00 40