Flexibele subsidies 2017: Tender 2 – Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Net als in voorgaande jaren kunnen vrijwilligersorganisaties ook in 2017 subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke problemen of knelpunten in de samenleving.

Deze flexibele subsidies zijn bedoeld voor innovatie van bestaande activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe vrijwilligersorganisaties. Het gaat om eenmalige (project)subsidies. U kunt dus niet jaarlijks opnieuw subsidie aanvragen voor dezelfde activiteit. Het is dus belangrijk om bij de aanvraag al meteen na te denken hoe u het project structureel wilt financieren.

De subsidies zijn verbonden aan thema’s die aansluiten bij de speerpunten van het gemeentelijke beleid. Ook vrijwilligersorganisaties hebben deze als belangrijke maatschappelijke thema’s benoemd.

Thema’s in 2017
In 2017 kunt u de flexibele subsidies aanvragen voor de thema’s:

  • Tender 1: Diversiteit, integratie en sociaal isolement
    aanvraagperiode 15 mei tot en met 30 juni 2017
    > aanvraagtermijn verstreken
  • Tender 2: Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren
    aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017
    > nu actueel

Per thema is een bedrag van 125.000,- euro beschikbaar.

Tender 2 Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren
Jongeren (0-23 jaar) groeien op in hun gezin, op school, maar ook in relatie tot hun omgeving. Daarbij vervullen de buurt en iedereen die zich daarin beweegt, een belangrijke rol. In zekere zin draagt iedereen bij aan de opvoeding van jongeren in onze omgeving. Zeker als jeugdigen van huis uit minder gestimuleerd worden of minder veiligheid ondervinden, kan de omgeving voor die jongeren het verschil maken.

Wij zijn op zoek naar projecten om jongeren een positie in de buurt te geven en de buurt een plek te geven in het leven van jongeren. Initiatieven die aansluiten bij de behoeften en de leefwereld van jongeren, die hen competenties bieden om gezond op te groeien en sterk in het leven te staan. We zijn ook op zoek naar projecten, zo mogelijk gecombineerd met andere jongerenactiviteiten, voor jongeren die tijdelijk in een moeilijke fase in hun leven verkeren en net dat beetje extra steun nodig hebben. Zonder te betuttelen, gewoon door de eigen kracht van deze jongeren aan te spreken en te stimuleren, hen competenties te leren om tot een zelfstandig mens uit te groeien.

Daarnaast zoeken wij naar projecten voor jongeren die niet meer thuis wonen of niet meer bij familie of vrienden terecht kunnen en die vergeefs hun eigen weg in onze samenleving proberen te vinden. We zoeken projecten die deze jongeren net dat steuntje in de rug geven waardoor ze weer in zichzelf gaan geloven en zich mede hierdoor weer gaan inzetten voor een betere toekomst. Het gaat dan vooral om het bieden van steun, mogelijkheden om zichzelf te zijn en te laten zien dat ze net als alle andere jongeren zijn, en dat ze het eigenlijk heel best kunnen rooien zodra ze die moeilijke fase overwonnen hebben.

Het gaat dus vooral over het bieden van vertrouwen, competenties leren, doorzetten en geduld hebben. Wij nodigen u uit uw projecten niet alleen te organiseren en uit te voeren. Gecombineerde inzet van meer vrijwilligersorganisaties maakt het project sterker. De mate van samenwerking is ook een van de beoordelingscriteria.

WAT IS EEN TENDER?
Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving geprobeerd wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, in dit geval inspirerende, bijzondere en vooral zeer nodige vrijwilligersactiviteiten. Alle inschrijvingen worden tegelijk beoordeeld bij de sluiting van de aanvraagtermijn. De inschrijvingen die het best beoordeeld worden, wordt subsidie verleend tot het beschikbare bedrag is besteed.

Online aanvraagformulier ‘Flexibele subsidies 2017: Tender 2 Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren’
Klik hier voor het online aanvraagformulier.

Omdat het lastig kan zijn om alles in één keer goed in te dienen, kunt u de vragenlijst downloaden. Op deze wijze kunt u eerst de vragen goed voorbereiden, en vervolgens online invullen (knippen en plakken). Let op aanvragen dienen altijd online ingediend te worden. Klik hier voor het bestand in Word-formaat (.doc) of in PDF-format (.pdf).

Aanvraagtermijn Tender 2 Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren
U kunt uw aanvraag indienen vanaf zaterdag 15 juli tot en met vrijdag 1 september.

Brochure Tender 2 – Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren’
Wilt u de tender nog even in brochure-vorm op uw gemak nalezen? Download hier de brochure.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud of de procedure, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan met dhr. Huub Kerstens, huub.kerstens@maastricht.nl of mw. Jeske Lammers, jeske.lammers@maastricht.nl. U kunt ons ook gerust vragen om een gesprek als u uw vragen graag een keer rustig met ons wilt doornemen.

Hulp?
Voor hulp bij het invullen van de aanvraag of bij het opstellen van en projectplan, kunt u terecht bij:

Noord Oost Rielle Schols T: 043 763 00 10
Zuid Oost Geerte Courtens T: 043 763 00 20
Noord West Arno Jansen T: 043 763 00 30
Zuid West Kees Smit T: 043 763 00 40