Flexibele subsidies 2017: Tender 1 – Diversiteit, integratie en sociaal isolement

Net als in voorgaande jaren kunnen vrijwilligersorganisaties ook in 2017 subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke problemen of knelpunten in de samenleving.

Deze flexibele subsidies zijn bedoeld voor innovatie van bestaande activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe vrijwilligersorganisaties. Het gaat om eenmalige (project)subsidies. U kunt dus niet jaarlijks opnieuw subsidie aanvragen voor dezelfde activiteit. Het is dus belangrijk om bij de aanvraag al meteen na te denken hoe u het project structureel wilt financieren.

De subsidies zijn verbonden aan thema’s die aansluiten bij de speerpunten van het gemeentelijke beleid. Ook vrijwilligersorganisaties hebben deze als belangrijke maatschappelijke thema’s benoemd.

Thema’s in 2017
In 2017 kunt u de flexibele subsidies aanvragen voor de thema’s:

  • Tender 1: Diversiteit, integratie en sociaal isolement
    aanvraagperiode 15 mei tot en met 30 juni 2017
    > nu actueel!

Per thema is een bedrag van 125.000,- euro beschikbaar.

Tender 1 – Diversiteit, integratie en sociaal isolement
Het thema Diversiteit, integratie en sociaal isolement gaat over het samenleven in Maastricht. Samenleven in de volle diversiteit van onze moderne maatschappij, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn ongeacht afkomst, ras, geloof, kleur, geaardheid, leeftijd, beperkingen, opleiding of werk. Het gaat ook over het voorkomen en tegengaan van sociaal isolement, juist omdat dit vaak ontstaat omdat men zich niet welkom, niet thuis, voelt.

Maastricht is van oudsher een stad met een diverse bevolkingssamenstelling. Als grensstad kennen we al sinds jaar en dag de in- en doorstroom van buitenlanders. De huidige maatschappij wordt steeds diverser. We gaan op vakantie in het buitenland, doen boodschappen over de grens, onze kinderen studeren in het buitenland, studenten komen in onze stad wonen en studeren, immigranten met een andere cultuur vestigen zich in Maastricht en zoeken naar hun plek en willen zich ook verbinden in de samenleving.

We willen dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Dit betekent dat bewoners met een psychische of lichamelijke beperking of zorgvraag in onze buurten wonen. In Maastricht staan we open voor ieders behoeften en belangen. We vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zijn eigen leven vorm moet kunnen geven. Dat geldt voor etnische en religieuze diversiteit maar ook voor culturele, economische en seksuele diversiteit.

Dat vraagt iets van ons allemaal. We moeten elkaar de ruimte bieden, veiligheid bieden, zelfstandigheid bieden om mee te doen in de maatschappij. Het levert ons ook veel op: mensen die leven in een open en diverse maatschappij voelen zich veilig, voelen zich gelukkiger, ervaren een positieve sociale veiligheid, kunnen zichzelf zijn, kunnen hun creativiteit uiten en verrijken de stad.

Integratie is de ruimte die we mensen bieden om een plek te vinden binnen onze maatschappij én wat wij ervoor doen om hen die ruimte te geven en te doen vinden.

Iedereen is wel eens alleen en soms is dat prima en hebben we dat zelfs nodig. Maar er zijn momenten waar het alleen zijn pijn begint te doen, waar het isolement drukkend wordt, waar het gebrek aan verbondenheid pijnlijk zichtbaar wordt, en mensen niet meer goed weten hoe ze daar uit moeten komen. Dat is waar het alleen-zijn leidt tot sociaal isolement en je buitengesloten voelen.

WAT IS EEN TENDER?
Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving geprobeerd wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, in dit geval inspirerende, bijzondere en vooral zeer nodige vrijwilligersactiviteiten. Alle inschrijvingen worden tegelijk beoordeeld bij de sluiting van de aanvraagtermijn. De inschrijvingen die het best beoordeeld worden, wordt subsidie verleend tot het beschikbare bedrag is besteed.

Online aanvraagformulier Tender 1 – Diversiteit, integratie en sociaal isolement
Hier kunt u online uw aanvraag indienen.

Omdat het lastig kan zijn om alles in één keer goed in te dienen kunt u de vragenlijst downloaden. Op deze wijze kunt u eerst de vragen goed voorbereiden, en vervolgens online invullen (knippen en plakken). Let op aanvragen dienen altijd online ingediend te worden. Klik hier voor het bestand in Word-formaat (.doc) of klik hier voor het bestand in PDF-formaat (.pdf).

Aanvraagtermijn Tender 1 – Diversiteit, integratie en sociaal isolement
U kunt uw aanvraag indienen vanaf maandag 15 mei 2017 t/m vrijdag 30 juni 2017.

Brochure Tender 1 – Diversiteit, integratie en sociaal isolement
Wilt u de de tender nog even in brochure-vorm op uw gemak nalezen? Download hier de brochure.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud of de procedure, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan met dhr. Huub Kerstens, huub.kerstens@maastricht.nl of mw. Jeske Lammers, jeske.lammers@maastricht.nl. U kunt ons ook gerust vragen om een gesprek als u uw vragen graag een keer rustig met ons wilt doornemen.

Hulp?
Voor hulp bij het invullen van de aanvraag of bij het opstellen van en projectplan, kunt u terecht bij:

Noord Oost Rielle Schols T: 043 763 00 10
Zuid Oost Geerte Courtens T: 043 763 00 20
Noord West Arno Jansen T: 043 763 00 30
Zuid West Kees Smit T: 043 763 00 40