Open navigation

Voedselbank Kerst actie 9 december / Christmas action food bank 9 December

Branch
Assistance / social work
Care and welfare
Activity
Collecting
Coordinating and organizing
One-time activities (festivals, holiday work)
PR and communication
Sales activities
Education
not applicable
Language
Both
District
Maastricht-Centre
Maastricht-Northeast
Maastricht-Northwest
Maastricht-Southeast
Maastricht-Southwest
Hours per week
-

Voedselbank Nederland Limburg-Zuid

De Voedselbank voor Zuid-Limburg verstrekt momenteel (stand januari 2020) wekelijks een (gratis) voedselpakket aan circa 900 gezinnen (circa 1.900 personen, waarvan méér dan een-derde jonger dan 18 jaar). 
Gezinnen komen voor maximaal drie jaar voor hulp in aanmerking; gelukkig blijkt dat men gemiddeld minder dan 18 maanden onze hulp nodig heeft. De pakketten worden verstrekt via 13 uitdeelpunten verspreid over Zuid-Limburg.


Het meeste voedsel wordt ons geschonken door supermarkten en voedsel-verwerkende en producerende bedrijven. Veelal voedsel dat kort bij de ‘uiterste verkoopdatum’ zit of anderszins niet (meer) voldoet aan de specificaties voor verkoop (o.a. fouten in de etikettering). Door dit voedsel in te zamelen en weer (gratis) uit te delen, helpen we ook mee aan het beperken van de stroom goed voedsel die wordt weggegooid/vernietigd.

Voor het grootste deel wordt dit voedsel opgehaald bij ‘voedselsponsors’, veelal supermarkten, in Zuid-Limburg. Daarnaast komt er, via bemiddeling van Voedselbanken Nederland, voedsel beschikbaar van landelijke accounts, zoals Campina, Unilever, AH etc. 

Een derde belangrijke bron voor voedsel zijn de publieksacties zoals die jaarlijks door Serviceclubs (een initiatief van de Lions) worden georganiseerd en sinds enige jaren de decemberactie. Inkoop van voedsel proberen we zoveel mogelijk te vermijden; maar om een evenwichtige vulling van de pakketten te realiseren, is dat soms toch nodig. Grootste knelpunt zijn de ‘droge kruideniers waren’ (DKW, zoals rijst, pasta, soep & groente in blik of glas, broodbeleg, koffie & thee) die vanwege hun lange houdbaarheid in de winkels maar zelden ‘over de datum’ gaan. Daarnaast is het aanbod van verse groente en fruit zeer wisselend.Address

Contact
Jean-Marc Ziadé
+31636496988
voedselverwerver@voedselbanklimburg-zuid.nl

9 December is een belangrijke dag. 9 December geeft de Voedselbank Limburg Zuid oog voor voedsel en een hart voor de mensen.


Waarom? Omdat mensen, zoals jij en ik, het soms moeilijk hebben om aan het eind van de maand hun financiën rond te krijgen. En dat zou nog vervelender zijn als dat tijdens de Kerstperiode gebeurt. Daarom verzamelen we voedsel in supermarkten tijdens de grote actie in heel Limburg.


We hebben jullie hulp nodig om flyers uit te delen van 10-17 uur in Maastricht en de omgeving.


Heb je interesse of wil je meedoen met je bedrijf of vrijwilligersorganisatie? Dan stuur me een email naar voedselverwerver@voedselbanklimburg-zuid.nl.


Alvast bedankt voor je interesse, het delen van deze actie en meedoen.


Hartelijke groet,

Jean-Marc Ziadé

Voedselverwerving

Stichting Voedselbank Limburg-Zuid
Beschikbaar dinsdag en vrijdag van 9 - 14

Tel: 045 5331933 receptie Voedselbank Landgraaf
Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf

voedselverwerving@voedselbanklimburg-zuid.nl
www.voedselbanklimburg-zuid.nl

__________________________________________________________________________________________


English

December 9 is an important day. December 9 gives the Food Bank Limburg South an eye for food and a heart for people.

Why? Because people, like you and me, sometimes struggle to make ends meet with their finances at the end of the month. And it would be even more annoying if that happened during the Christmas period. That's why we are collecting food in supermarkets during the big campaign across Limburg.

We need your help to hand out flyers from 10-17 in Maastricht and the surrounding area.

Are you interested or would you like to participate with your company or voluntary organisation? Then send me an email to voedselverwerver@voedselbanklimburg-zuid.nl.

Thanks in advance for your interest, sharing this action and participating.

Kind regards, 

Jean-Marc Ziadé


Part of the day
zaterdag: morning, afternoon, evening
React