Open navigation

Ook in 2019 kunnen inwoners van Maastricht weer een waardering aanvragen voor een mantelzorger
Mantelzorgers zetten zich intensief in voor hulpbehoevenden en de gemeente hecht hier veel waarde aan. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering (vroeger: mantelzorgcompliment) op zijn plaats. Dit bedankje bestaat uit een bedrag van € 200,- dat mensen die hulp ontvangen, kunnen aanvragen voor een mantelzorger.

Wat kunt u aanvragen?
Inwoners van Maastricht kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen voor één mantelzorger als deze langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur (dat is in totaal ongeveer een dag) per week, onbetaald hulp biedt, of als het de zorg betreft voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren.
Hoe vraagt u dit aan?
U kunt mantelzorgwaardering voor 2019 tot 1 maart 2020 aanvragen met het aanvraagformulier mantelzorgwaardering. Dit aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij het GemeenteLoket.
Heeft u in 2018 een mantelzorgcompliment aangevraagd? Dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering 2019 toegestuurd