Basissubsidie Welzijn en Zorg 2018

Waar gaat de basissubsidie over?

Een basissubsidie is bedoeld voor de vaste kosten van een vrijwilligersorganisatie als b.v. huisvestingskosten, overhead etc. en de vaste activiteiten die de basis van de vrijwilligersorganisatie vormen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een basissubsidie moet u als vrijwilligersorganisatie:

·         Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
·         Beschikken over minimaal 3 bestuursleden die geen 1ste lijns familie van elkaar mogen zijn en niet op hetzelfde adres ingeschreven mogen staan
·         In de gemeente Maastricht gevestigd zijn en uw activiteiten in hoofdzaak in Maastricht uitvoeren

Aanvraagtermijn: 

De aanvraagtermijn om als vrijwilligersorganisatie een basissubsidie aan te vragen loopt van 01-10-2017 tot en met 31-10-2017. Alle vrijwilligersorganisaties die in 2017 een basissubsidie hebben ontvangen, hebben een aanvraagformulier per post toegestuurd gekregen. Mocht dat niet het geval zijn of wilt u voor het eerst aanvragen, dan kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.

Welk bedrag kan ik aanvragen?

Op grond van de verordening wordt de subsidie op aanvraag vastgesteld op maximaal hetzelfde bedrag als het voorgaande jaar. Indien u meer subsidie wilt aanvragen zult u uitgebreid moeten uitleggen waarom u van mening bent dat u extra subsidie nodig hebt om uw activiteiten te kunnen uitvoeren. Indien de extra vraag om subsidie het gevolg is van nieuwe activiteiten waar u mee wilt starten, dient u tevens aan te geven of en zo ja welke bestaande activiteiten u daarvoor verminderd of afgebouwd heeft (oud voor nieuw).

Hoe indienen?

U dient dit per post, voorzien van alle noodzakelijke bewijsstukken, voor 01-11-2017 in te sturen naar:

Gemeente Maastricht
t.a.v. Palmyre Partouns,
B&O Bedrijfsvoering en Control
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Indien uw aanvraag niet compleet is, kunnen wij deze niet in behandeling nemen en zullen wij u verzoeken om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. U krijgt dan een zgn. hersteltermijn om dat te doen. Dat levert onnodige vertraging op. Om die reden verzoeken wij u om uw aanvraag pas in te zenden als u alle stukken compleet heeft.

Voor de voorwaarden om voor een basissubsidie in aanmerking te komen verwijzen wij u naar de Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017. De verordening kunt u vinden via deze link: verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Hulp nodig?

Voor vragen over de regeling kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de gemeente of bij elke andere beleidsmedewerker welzijn en zorg.
Voor hulp bij het formuleren van uw aanvraag of bij het invullen van het formulier kunt u terecht bij medewerkers van Trajekt bij u in de buurt:

Noord Oost Telefoon (043) 763 00 10
Zuid Oost Telefoon (043) 763 00 20
Noord West Telefoon (043) 763 00 30
Zuid West Telefoon (043) 763 00 40